Registerutdrag och sekretess

 1. Registerhållare

Företag: Eeperi Oy – Heaterstore
Företagsnummer: FI2315969-8
Gatuadress: Yläniitynkatu 18
Postnummer: FIN 53550
Postansanstalt: LAPPEENRANTA
Telefonnummer: +358102192960
E-mailadress: [email protected]

 1. Ansvarig person för datasekretess

Företag: Eeperi Oy
Namn: Joni Askola
Gatuadress: Yläniitynkatu 18
Postnummer: FIN-53550
Postanstalt: LAPPEENRANTA
Telefonnummer: +358102192960
E-mailadress: [email protected]

 1. Personuppgiftsansvarig

Företag: Eeperi Oy
Namn: Joni Askola
Adress: Yläniitynkatu 18
Postnummer: FIN-53550
Postanstalt: LAPPEENRANTA
Telefonnummer: +358102192960
E-mailadress: [email protected]

 1. Registrets användningsändamål

Utifrån uppgifterna som sparas på webbplatsen www.heaterstore.se kan Eeperi Oy identifiera användaren personligen, administrera användarens rättigheter på webbplatsen och uppehålla samt utveckla de inregistrerade användarnas beställningar och leveranser

 1. Anledning av datainsamling och databehandling

Kundinformation sparas in antingen med kundens samtycke, eller i syftet att verkställa ett avtal mellan kunden och Eeperi Oy – Heaterstore.

 1. Registrets informationsinnehåll och utsträckning

Kundföretags benämning eller namn, företagsnummer, privatpersonens fullständiga namn och personbeteckning, e-mailadress, telefonnummer, användarkod ja lösenord.

 1. Hur länge sparas uppgifterna

Personuppgifterna lagras så länge som nödvändigt för verkställande avtal med kunden, eller för utveckling av kundservicen.

 1. Regelenliga informationskällor

Till registret samlas information från personen själv och – inom lagens ram – från register uppehållna av myndigheterna (t.ex. SCBs Företagsregister). Information samlas också med hjälp av Google Analytics -analysverktyget.

 1. Regel för utlämning eller överföring av information inom EU eller utanför Euroregionen

Enligt regeln överförs Ingen information utanför företaget. En del av utomstående partners och dataserviceoperatörer må lagra uppgifter utanför EU eller Euroregionen.

 1. Användning av kakor (cookies)

Vi använder så kallade kakor (cookies) och andra motsvarande tekniker som används för att följa upp användningen och rikta kommunikation (nedan gemensamt ”kakor”). Med hjälp av kakor samlas information om hur och när Heaterstores webbplats används. Med hjälp av den här informationen kan man göra webbplatsen mer användarvänlig och rikta aktuell information om Heaterstore-tjänsterna till olika kundgrupper. Kakor orsakar inte skada för användarnas datorer eller datafiler.

Ifall vår webbplatsbesökare önskar återkalla sitt samtycke till användning av ovannämnda uppgifter, tillåter de flesta webbläsarna koppla av kakor-funktionen. I flesta fall sker det på webbläsarens konfiguration.

Man skall ändå lägga märke till att kakor kan vara nödvändiga för felfri funktion av vissa av oss uppehållna sidor och tjänster.

 1. Hur skyddas uppgifterna

Uppgifter rör sig inom en SSL-skyddad förbindelse. Uppgifter som samlats in via kakor behandlas också av Eeperi Oy Heaterstores utomstående partners i enlighet med separata avtal. Eeperi Oy strävar efter att genom avtal säkerställa att datasäkerheten sköts på det sätt som dataskyddslagstiftningen förutsätter. Data är skyddad med hjälp av brandmur, användarkoder och lösenord. Endast de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete använder dem, i enlighet med sina användarrättigheter.

 1. Automatiskt beslutsfattande

Inget automatiskt beslutsfattande (EU:s allmänna dataskyddsförordning 27.8.2019) sker.

 1. Den registerades rättigheter

Utöver rätten att få information om behandlingen av personuppgifter har användaren enligt dataskyddslagstiftningen även rätt att

 • granska de personuppgifter som finns sparade om honom eller henne
 • få uppgifter korrigerade genom att lämna en skriftlig och undertecknad granskningsansökan till den registeransvarige kostnadsfritt högst en gång om året.
 • få uppgifter raderade och att bli glömd
 • begränsa och motsätta sig behandlingen av uppgifter (Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordnings art. 18 och 21)
 • begära att uppgifter som behandlas automatiskt med stöd av samtycke eller avtal överförs från ett system till ett annat
 • lämna ett besvär till övervakande myndigheter om aspekter med sammankoppling av sina personuppgifters behandling
 • återkalla sitt samtycke för direktmarknadsföringsändamål

Pin It on Pinterest